Szanowni Państwo!

1.       Składanie zamówień

Sprzedaż serów prowadzimy bezpośrednio z naszej dojrzewalni, co ogranicza czasu transportu i daje największą gwarancję jakości naszego produktu. Podmiotem dokonującym sprzedaży jest Prawdziwe Jedzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój, KRS 0000170987, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP 7343015878, REGON 492926006, adres poczty elektronicznej: sklep@prawdziwejedzenie.pl, numer telefonu: 18 446 98 32.

Dla Państwa komfortu oferujemy kilka metod zamawiania produktu.

1.1.    Składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego

Sprzedaż przy pomocy sklepu internetowego prowadzona jest przez całą dobę – mogą Państwo składać zamówienia w każdym momencie. Udostępniamy również możliwość składania zamówień bez zakładania konta w naszym sklepie.

1.2.    Składanie zamówień przy pomocy wiadomości email

Drugą metodą zakupu jest wysłanie mejla na adres zamowienia@prawdziwejedzenie.pl z opisem serów, które chcą Państwo zamówić. Proszę napisać orientacyjną wagę a my postaramy się taki ser znaleźć; po przygotowaniu takiego zamówienia prześlemy Państwu numer konta i kwotę, którą należy przelać. Jesteśmy małą mleczarnią, więc odpowiedź na Państwa wiadomość może nie być natychmiastowa.

1.3.    Składanie zamówień telefonicznie

Trzecia metoda zakupu to telefon bezpośrednio do nas pod numer 18 446 98 32. Podobnie jak w przypadku zakupu przy pomocy wiadomości email, nie zawsze będziemy w stanie odebrać natychmiast – prosimy o cierpliwość. Po podaniu interesujących Państwa smaków i wielkości serów wybierzemy z dojrzewalni pasujące Państwu i oddzwonimy do Państwa z ostateczną kwotą zamówienia oraz podamy numer konta do przelewu.

2.       Płatności

Po złożeniu zamówienia mają Państwo 3 dni robocze na płatność. Zamówienia nieopłacone w tym terminie zostają anulowane.

2.1.    Płatności przy pomocy portali pośredniczących

Dla Państwa wygody płatność za zamówienia można dokonywać za pośrednictwem portali pośredniczących w płatnościach internetowych - przelewy z banków internetowych, karty płatnicze oraz internetowe portfele, jak np. Google Pay czy Apple Pay (konkretne metody płatności są zależne od pośrednika płatności).

2.2.    Płatności przelewem

Drugą metodą płatności jest samodzielna płatność przelewem na konto przedstawione na stronie i wysyłane w wiadomości email; przy tej metodzie płatności proszę pamiętać o wpisaniu numeru zamówienia w tytule przelewu. Dodatkowo, do zamówień powyżej 300 zł dodajemy kawałek sera krowiego do degustacji.

3.       Wysyłka zamówień

Wysyłkę zamówień realizujemy codziennie aż do przedostatniego dnia roboczego w danym cyklu dni roboczych (czyli w tygodniu, gdzie jest 5 dni roboczych wysyłamy od poniedziałku do czwartku; jeśli czwartek jest dniem wolnym, wysyłamy w poniedziałek i wtorek). Wszystkie sery są w styropianowych opakowaniach termicznych a pierwsza próba doręczenia przesyłki jest najczęściej w ciągu 24h od wysyłki. Po odebraniu przesyłki sery należy przechowywać w warunkach chłodniczych (temperatura 1-10°C). Zamówienia realizujemy kolejnego dnia roboczego lub, w wyjątkowych przypadkach dużego spiętrzenia zamówień (np. poniedziałek po długim okresie dni wolnych), w kolejnym dniu roboczym.

3.1.    Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Ponieważ przedmiotem dostawy jest produkt mający krótki termin przydatności do użycia a także ulegający szybkiemu zepsuciu, jeżeli jest nieodpowiednio przechowywany, to zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.

3.2.    Uszkodzenia w transporcie

W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki należy spisać protokół szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki. Jeśli uszkodzenia będą z zewnątrz niewidoczne, proszę nas powiadomić w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki – najlepiej w postaci wiadomości email i z dołączeniem zdjęć na adres zamowienia@prawdziwejedzenie.pl.

3.3.    Składanie reklamacji i terminy rozpatrzenia

Jeżeli produkt zawiera wadę, staramy się rozwiązać problem możliwie najsprawniej. Reklamację należy złożyć w dowolnej formie (najlepiej wiadomością email na adres sklep@prawdziwejedzenie.pl lub telefonicznie pod numerem 18 446 98 32), w szczególności opisać zauważoną wadę, określić żądanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dla celów dowodowych najbezpieczniej uczynić to na piśmie. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany towar kurierowi podstawionemu przez Sprzedawcę dla odbioru reklamowanego towaru z wraz z informacją o przyczynie reklamacji i żądaniu. Sprzedawca obsługuje korespondencję pod adresem:

Prawdziwe Jedzenie Spółka z o.o.

ul. Kraszewskiego 1

33–380 Krynica Zdrój

z dopiskiem „reklamacja sera”.

Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na wolny od wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

4.       Postanowienia ogólne

Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.