Dzień dobry!

Jeżeli tutaj Państwo trafili, to niezawodny znak, że cenią Państwo swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Państwa ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego pod adresem www.prawdziwejedzenie.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Prawdziwe Jedzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies zostały skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Państwu informacji. Poniżej znajdą Państwo spis treści niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

2. Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie danych osobowych?

3. Jakie informacje na Państwa temat posiadamy?

4. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

5. Czy Państwa dane są bezpieczne?

6. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

8. Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

9. Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich?

10. Czy korzystamy z profilowania?

11. Jakie mają Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych?

12. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

14. Czy mogą Państwo wyłączyć pliki cookies?

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

17. Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

18. Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?

19. W jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoją prywatnością?

20. Czym są logi serwera?

21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinni Państwo wiedzieć?

22. Czy te Zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies mogą podlegać zmianom?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres rodo@prawdziwejedzenie.pl.

 

# 1: Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prawdziwe Jedzenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000170987, kapitał zakładowy w pełni opłacony 50.000 zł, NIP 7343015878, REGON 492926006, tel. kontaktowy: 18 446 98 32, adres email: sklep@prawdziwejedzenie.pl.

 

# 2: Z kim mogą Państwo kontaktować się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail rodo@prawdziwejedzenie.pl.

 

# 3: Jakie informacje na Państwa temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres wysyłki zamówienia,
 • adres płatnika zamówienia,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • szczegóły zamówień składanych w sklepie internetowym,
 • adres IP,
 • przybliżona lokalizacja,
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 • ulubiony klient poczty,
 • zainteresowania określonymi tematami.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Państwa temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzą Państwo do strony,
 • przedział wieku, w którym Państwo się znajdują,
 • Państwa płeć,
 • Państwa przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Państwa zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są w dalszej części niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies jako "Informacje Anonimowe".

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na identyfikację Państwa oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych i plików cookies również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (Google Analytics), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi i opracowywania nowych usług.

 

# 4: Skąd mamy Państwa dane osobowe?

W większości przypadków sami je Państwo nam przekazują. Dzieje się tak, gdy Państwo:

 • rejestrują konto użytkownika,
 • składają zamówienie,
 • przesyłają reklamację lub odstępują od umowy,
 • zapisują się do newslettera,
 • kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto, część informacji na Państwa temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą Państwa adres IP,
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Państwa aktywności w odniesieniu do treści
 • przesyłanych Państwu w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
 • Google Analytics gromadzą Informacje Anonimowe związane z Państwa działaniami podejmowanymi w ramach strony.

 

# 5: Czy Państwa dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Państwa danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem rodo@prawdziwejedzenie.pl.

 

# 6: W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • obsługa konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

Zakładając konto użytkownika, muszą Państwo podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

W ramach edycji danych konta mogą Państwo podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Państwa adres IP, z którego korzystali Państwo, rejestrując konto użytkownika.

W każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować informacje na Państwa temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.

Dane przekazane przez Państwo w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Państwu możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie, muszą Państwo podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury, adres dostawy i numer telefonu.

Ponadto, system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Państwa adres IP, z którego korzystali Państwo, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Państwa danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur),
 • uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych),
 • włączenia do archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Proszę pamiętać również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Państwa dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do danych o swoich zamówieniach. Sprostowanie tych danych nie jest jednak możliwe, za wyjątkiem noty lub faktury korygującej, jeżeli została wystawiona błędnie. Informujemy Państwa, że do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy widzimy swój nadrzędny interes w przechowywaniu danych o zamówieniach.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od umowy, to przekazują dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter – szczegóły

Zapisując się do newslettera, przekazują Państwo swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Państwa adres IP, z którego korzystali Państwo, zapisując się do newslettera, określa Państwa przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego Państwo korzystają do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Państwa działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Państwa wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości Państwo otworzyli, w ramach których wiadomości kliknęli w linki itp.

Dane przekazane przez Państwo w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Państwa, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami pod adresem sklep@prawdziwejedzenie.pl.

Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Państwu newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwo zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami pod adresem sklep@prawdziwejedzenie.pl.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Państwa rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Media społecznościowe – szczegóły

Jeżeli obserwują Państwo nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzą w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Państwa dane, które są publicznie dostępne w Państwa profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie przez Państwa z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Państwa rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

Zachęcamy Państwa do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na identyfikację Państwa oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych i plików cookies również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconych tym narzędziom przy opisywaniu plików cookies.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Mogą Państwo natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając pliki cookies Google Analytics w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.

 

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

 

# 8: Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego, służącego do komunikacji mailowej i newslettera, w którym przechowywane są Państwa dane,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Państwa dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmiot świadczący usługi kurierskie, które przetwarza dane adresowe związane z zamówieniem,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Państwa dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Państwa dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Państwa danych osobowych.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

 

# 9: Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

 

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Państwa danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwo wpływały.

 

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub Państwa zgody; mogą nam Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze - jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres rodo@prawdziwejedzenie.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, mogą zapoznać się np. z tym materiałem.  

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Państwa pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Państwu komunikat z pytaniem o Państwa zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies Państwo się zgadzają, a które chcą blokować.

Proszę pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

 

# 14: Czy mogą Państwo wyłączyć pliki cookies?

Tak, mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Mogą również Państwo blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili mogą Państwo również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Mogą Państwo z niego skorzystać, jeśli nie chcą, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Państwu również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Państwu blokować te pliki cookies, których sobie Państwo nie życzą – link o stosownej nazwie znajduje się na dole strony głównej.

Proszę pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stronie, obsługa zamówienia itp.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Państwa ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

 

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics - szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i są tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

 

# 17: Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

 

# 18: Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?

Nie, nie korzystamy z żadnych targetowanych reklam.

 

§ 19: W jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tych Zasada przetwarzania danych osobowych i plików cookies, przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Państwa wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdą Państwo listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinni Państwo wiedzieć?

Jak Państwo widzą, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Państwu jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Państwa kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Państwa niejasne, chcą Państwo dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Państwa prywatności, proszę napisać do nas na adres rodo@prawdziwejedzenie.pl

 

# 22: Czy te Zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies mogą podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować te Zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, przy każdej zmianie Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies otrzymają Państwo wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje Zasad przetwarzania danych osobowych i plików cookies podlinkowane są poniżej.